De første skoleårene er de viktigste for elevene. Det er barneskolen som legger grunnlaget for videregående læring. Det er i de første årstrinnene barna skal lære seg alfabetet og knekke lesekoden. Det er nå de skal lære seg tall og regning, og det er nå de skal lære seg gode arbeidsvaner og få et positivt forhold til læring. Dersom barna lykkes med dette, er utgangspunktet godt for videre læring.

Vi vet at det er i barneskolen vi kan forebygge frafall i videregående skole. Vi vet at barn som opplever nederlag på nederlag ofte gir opp. De prøver å unngå det som er vanskelig, og slutter å rekke opp hånda. Hvert år går 10.000 ungdommer ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig, og langt flere har ikke tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i matematikk. Gjennom å satse enda mer på tidlig innsats, mener vi i Høyre at flere elever vil lykkes på skolen.

LES OGSÅ: Klipp hekken kort

De siste fire årene har Høyre gjennomført lærerløftet. Antall lærere som får videreutdanning er tredoblet, Høyre i regjering har innført en femårig masterutdannelse for lærere, og vi stiller strenge krav til lærerne som skal undervise barna våre i de grunnleggende fagene matematikk, norsk og engelsk. Får vi fortsette i regjering, skal Høyre gjennomføre et løft for tidlig innsats blant de yngste barna.

Høyre vil at én lærer på hver barneskole skal utdannes til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring. De av barna som har behov for litt ekstra hjelp til å knekke lesekoden, skal møtes med en skole som er god på tidlig innsats. Barn som henger etter skal tilbys egen opplæring slik at de ikke blir hengende etter i resten av skoleløpet.

En god skole og en god utdannelse er det viktigste vi kan gjøre mot fattigdom og for likeverd. I Norge har alle like muligheter til å bli hva vi vil. Høyres mål er å skape en skole med like muligheter for alle. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole.

Erlend Larsen og Kristin Surlien,

Stortingskandidater for Vestfold Høyre.

Det er skolestart