Utbyggingen i sentrum er en stor og viktig sak for Svelvik. Dette gjelder både for utvikling av byen, men og for å bevare Svelviks særpreg som Norges nordligste sørlandsby. For at det ene ikke skal gå ut over det andre så må man finne en balanse.

Man kan ikke, som Høyre, slå ut armene å si ukritisk ja til alt, men heller ikke være så kritisk til utvikling at man sier nei, slik MDG gjør.

Ovenfor utbygger må man ha forståelse for at de har sine forutsetninger for et overskudd i prosjektet, men samtidig imøtekomme den form på utbyggingen som ivaretar og forsterker det særpreg Svelvik sentrum har. For oss i Frp så handler Svelviks særpreg seg om å bevare det eldre maritime uttrykket, og hva vil det si i praksis?

I Tromsø fant vi eksempler på hvilke utforminger man kan ha for å bevare det maritime uttrykket som vi mener er så viktig for Svelvik, og samtidig imøtekomme utbyggers forutsetninger om fortetting, som kan gi et lønnsomt prosjekt.

Frp har også et stort fokus på næringsliv, og da ikke først og fremst kaffebarer, men større teknologi bedrifter som kan sette nye Drammen og Svelvik på kartet.

Utviklingen av sentrum og papirfabrikken har vært oppe til debatt flere ganger tidligere og Frp har hele tiden vært opptatt av at man bør få til en kombinasjon av boliger og næring. Området ligger fantastisk flott til for næring med maritim tilknytning med direkte tilgang til kaianlegg. Vi har ikke mange arbeidsplasser i Svelvik foruten de som er offentlige ansatte.

Vi må stille oss spørsmålet om hva vi skal leve av, og da må vi ha fokus på flere enn boliger og offentlige bygg i Svelvik sentrum.

LES HVA DE ANDRE PARTIENE MENER OM UTBYGGINGEN:

Sørensen om høyhus og 450 nye boliger: – Et angrep på Svelviks sjel og historiske uttrykk

Null og moderat befolkningsvekst har vi forsøkt i noen tiår

Svelviks identitet som Norges nordligste sørlandsby er i ferd med å rakne