Mange Svelvik-elever bruker skjerm i matpausen: – Lærerne sliter med å få sine pauser

En mer presset skolehverdag på grunn av koronaregler gjør at elever fortsatt bruker skjerm mens de spiser på skolen.