Vil ikke tillate food trucks i Drammen. Hovedgrunnen? Kommunesammenslåinga

Kommunesammenslåinga er grunnen til at kommunen setter foten ned for motoriserte kjøretøy som selger mat. Vogner uten motor som selger mat, er derimot greit.