Mener utbedring av den populære veien er på høy tid: – Folk er vant til at den er dårlig

Eikveien benyttes av folk som bor der, tungtransport og som en populær utfartsvei til marka. Nå som rusrehabiliteringskonseptet DrammensGården er vedtatt, mener naboene det er på høy tid med en oppgradering.