Brakar bør løse bussfloken Sande-Berger

Av
DEL

Meninger (Drammens Tidende) Først og fremst, det er så bra at flere innbyggere engasjerer seg. Tips avisene, skriv leserinnlegg og ta kontakt med oss politikere direkte om det som er viktig for akkurat deg. Det skal nytte å engasjere seg, gjerne litt utover kommentarfeltene.

Både som politiker i Miljøpartiet De Grønne og engasjert innbygger som tidligere har skrevet mangt et leserinnlegg jeg aldri har fått svar på, føler jeg meg forpliktet til å svare ut deler av Eigil Skantz´ innlegg i Drammens Tidende 6. januar Til rådmann og politikere: - Få på plass et likeverdig busstilbud.

Det er mange som har engasjert seg i buss-saken hva gjelder tilbudet fra Berger-Sande og fra Sande-Berger, både innbyggere og politikere. I tidligere Svelvik kommune startet politikerne kampen for å opprettholde busstilbudet så snart det ble kjent at strekningen ville miste det meste av busstilbudet.

Utfordringen er at VKT (Vestfold kollektivtransport) allerede før kommunesammenslåingen besluttet å redusere busstilbudet på strekningen Berger-Sande på bakgrunn av lite passasjergrunnlag på 18 av 23 avganger. Ifølge statistikk var det færre enn én passasjer per avgang utenom arbeid- og skoletids start og slutt. Brakar ser ikke at de har noe ansvar på strekningen som befinner seg i Vestfold-Telemark, mens vi nå befinner oss i Viken, og VKT har valgt å øke antall avganger andre steder i eget fylke hvor det er større passasjergrunnlag.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Personlig mener jeg at siden VKT har servet Vestfold og Buskerud gjennom alle år med sine rundruter, burde Brakar gjort samme tjeneste tilbake, men det er det dessverre ikke gehør for. Saken ble heller ikke enklere med Bypakkas fall.

Vi i Miljøpartiet De Grønne satt derfor fylkesråd for kollektivtransport i Viken, Kristoffer Robin Haug, på saken, hvor det ses på flere muligheter for ulike løsninger sammen med Brakar/Viken og VKT/Vestfold-Telemark. Så langt er det ikke kommet opp tilfredsstillende løsninger for innbyggere som er avhengig av buss på strekningen Berger til Sande utenom arbeid- og skoletid start og slutt. Jeg skulle ønske jeg hadde et helt annet svar, men det har jeg dessverre ikke. Det jobbes fortsatt med saken.

Til dine andre spørsmål, Eigil. Jeg forstår det slik at du står som medlem av et politisk parti, og da kan det finnes bedre muligheter å stille spørsmål til Rådmann enn gjennom leserbrev. Ta spørsmålene til representantene som sitter i kommunestyret for ditt parti, i kraft av sine politiske verv har de mulighet til å sende spørsmål direkte til Rådmann som plikter å svare ut disse. Som folkevalgt har jeg akkurat benyttet meg av denne muligheten selv. Spørsmålene legges åpent ut på Drammen kommunes hjemmesider og både spørsmål og svar er tilgjengelige for alle innbyggere i kommunen. Her er åpen innsynsløsning om alt som rører seg i politikken i vår nye kommune Drammen, ta gjerne en titt her: https://www.drammen.kommune.no/politikk-samfunn/politikk/

PS. Svelvik er ikke en bydel, Svelvik er fortsatt en by. Det store kartet over Drammen kommune inneholder 10 kommunedeler, og hvor det i sentrum av kommunen ligger en storby og i ytterkanten lengst sør ligger en liten småby, sørlandsperlen Svelvik. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å videreutvikle storbymiljøet og gjenskape småbyidyllen slik at innbyggerne skal få mulighet til å glede seg over de ulike kvalitetene en storby og en småby inviterer til.

Artikkeltags