Boligbygging er bra, men arbeidsplasser er toppen

Overlatt til seg selv: – Vi må ikke glemme at det ikke er store multinasjonale selskaper som kommer til Svelvik for å etablere seg på Grunnane, skriver Hilden.

Overlatt til seg selv: – Vi må ikke glemme at det ikke er store multinasjonale selskaper som kommer til Svelvik for å etablere seg på Grunnane, skriver Hilden.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Kommunen bør betale for ferdig opparbeidet tomt på lik linje som i nabokommunene, mener varaordfører Mads Hilden.

DEL

MeningerKortreiste arbeidsplasser og lokal verdiskaping er på toppen av ønskelisten til enhver kommune. Når utbyggingsprosjekter som tar sikte på å beholde eller tilføre kommunen arbeidsplasser dukker opp, må vi politikere og kommunen legge ned den innsatsen som er nødvendig for å skape vekst.

Når Jan Werner Hansen i Byggi presenterer sin plan for nytt bygg på Grunnane her i Svelviksposten passer det som hånd i hanske med kommuneplanen vår. Kommuneplanen vi styrer etter i Svelvik er vedtatt for perioden 2015-2027. I denne planen skal kommunen sørge for tilgang på næringsarealer på Grunnane, slik at det i følge planen i 2027 ser slik ut: “Mer plasskrevende virksomheter som industri, håndverk, lager og logistikkvirksomhet er lokalisert på Grunnane næringsområde”. Kommunens oppdrag i budsjettet er enkelt: “Klargjøre kommunens næringsarealer på Grunnane for utvikling.”

Jan Werner Hansen beskriver en prosess hvor han til stor grad blir overlatt til seg selv. Vi må ikke glemme at det ikke er store multinasjonale selskaper som kommer til Svelvik for å etablere seg på Grunnane, det er små og mellomstore lokale bedrifter med et ønske om og mulighet for vekst som trenger en trygg, nær plass å etablere seg. Disse bedriftene har ikke kapasitet til å utvikle et næringsområde fra grunnen av, og det er her kommunensrolle kommer inn. Med litt tilrettelegging og drahjelp kan kommunen yte det som er nødvendig for å realisere prosjekter og skape arbeidsplasser.

Kommunens andel av kostnadene er ubetydelig sett opp mot de investeringene bedriftene er villige til å ta og de økonomiske rammene for Grunnane ligger allerede inne i vedtatt budsjettplan. For å få realisert Jan Werner Hansens planer og alle de andre som har sittet og ventet på at Grunnane skal bli klar til utvikling må vi politikere sørge for at kommunen får tatt disse grepene:

1. Gjennomføre en fullstendig grunn-og miljøundersøkelse på tomta på Grunnane. Kommunen må forestå en fullstendig undersøkelse før næringslivet kan ta stilling til risikoen i prosjektet, og økonomien for næringsvirksomhet.

2. Bedre adkomstvei med rundkjøring. Dette er lagt inn i planene for Fv319 og i budsjettet for perioden.

3. Klargjøring av tomtearealet. Kommunen bekoster fjerning av eventuell gammel forurensning. Kommunen bekoster legging av masser til bærelag som det kan bygges på og teknisk infrastruktur.

4. God støtte fra kommunens byggesaksavdeling i prosjektarbeidet.

Svelvik kommune bør altså betale opptil ferdig opparbeidet tomt på lik linje som det er i nabokommunene. Kommunens innsats er i praksis en forskuttering, inntektene kommer ved tomtesalg som bør drives etter selvkostprinsippet, gjerne under forutsetning av at det skapes nye arbeidsplasser for igjen å tilføre sårt tiltrengt skatteinngang.

En bæringskraftig lokal næringspolitikk krever at vi bruker vårt felleskaps ressurser riktig. Grunnane er et glimrende prosjekt for å få brukt kommunens kompetanse og kapasitet til å skape nye arbeidsplasser i fellesskap med lokalt næringsliv, men da må det legges til rette for at dette kan skje.

Både bolig og næringsutvikling har stagnert i Svelvik, når mulighetene byr seg må vi være villige til å forskuttere en innsats for å hente ut gevinstene i den andre enden.

LES OGSÅ: Hilden: – Liker dårlig at vi begynner med bom på kommunegrensene

Artikkeltags