Minneord Finn Bingen

Finn Bingen arbeidet i mange år for å bevare industrihistorien på Berger. I 1993 var han med og etablere Smia Pub på Berger. 28. august i år gikk han bort.

Finn Bingen arbeidet i mange år for å bevare industrihistorien på Berger. I 1993 var han med og etablere Smia Pub på Berger. 28. august i år gikk han bort. Foto:

Av
DEL

MeningerEn Berger-gutt har gått bort. En bauta i vårt lokale foreningsliv og kulturliv er borte. Finn Bingen døde 28. august 2019. Han etterlater seg et stort tomrom.

Finn ble født på Berger 18. juni 1944. Han hadde ikke rukket å fylle ett år før han mistet sin far som var ute på oppdrag for Milorg bare et par måneder før krigen var over.

Han vokste opp på Torbjørnshaugen, øverst på Berger og var derfor en ekte «ovaforring».

I likhet med sine foreldre og besteforeldre var han svært opptatt av lokalsamfunnet, og han var aktivt med i foreningslivet der han til enhver tid bodde. Han var nesten i hele sitt liv med i det lokale musikklivet, både som utøver og i administrasjonen.

Da han flyttet tilbake til sitt kjære Berger i 1987 etter noen år i Sande, startet et langt og intensivt arbeide for å bevare industrihistorien til et av Norges best bevarte industrisamfunn. Noe av det første han gjorde var å starte Smia Pub i 1993 sammen med Brit Hellner, Ernest Eastwood og Peter Jebsen. Dette skulle først og fremst være et samlingssted for alle i nærmiljøet.

Den 14. mai 1996 ble Berger Museumsforening stiftet etter initiativ fra Finn. Han ble valg til leder av styret, hvor han satt sammen med Jørg Jebsen, Arvid Hanssen og Hilde Lærum. Dette var starten på et langt og godt samarbeid som bl.a. førte til etableringen av det første Berger Museum i Fossekleiva. Det første Berger Museum ble åpnet sommeren 1997. Dette skjedde etter store utfordringer, spesielt med hensyn til kjøp av lokaler, men finansieringen kommer etter hvert på plass etter mye velvilje fra bank og kommune. Dette var også mye takket være Finns evne til å løse problemer etter hvert som de dukket opp, noe som var en god egenskap å ha når museet skulle bygges opp.

Finn hadde en lang virksomhet som politiker bak seg. Han var leder for Svelvik Arbeiderparti, og han satt som representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Svelvik og senere i kommunestyret i Sande. Han hadde et meget stort nettverk både innen politikken, i næringslivet og privat.

I 1996 ble også Nord-Jarlsbergmuseene etablert, og Finn startet et langt og nært samarbeid med administrasjonen i Nord-Jarlsbergmuseene og Vestfoldmuseene.

Da «nye» Berger Museum ble bygget opp som et nasjonalt tekstilmuseum i lokalene kalt «Tyskland» i Fossekleiva, var Finn en god medspiller for museets administrasjon. Det samme gjaldt også da Arbeiderboligen skulle innredes.

Finn forsto at det var lett for folk å sette likhetstegn mellom Berger Museum og Berger Museumsforening, og derfor ønsket han å forandre navnet på museumsforeningen til Berger Historielag. På årsmøtet i Berger Museumsforening i 2016 ble denne forandringen vedtatt.

Etter å ha sittet som leder for Berger Museumsforening/Historielag nesten sammenhengende siden starten, med unntak av et par år tidlig på 2000-tallet, trakk Finn seg som leder av styret i 2017.

Samme år ble han utnevnt til Æresmedlem av Berger Historielag.

Styremedlemmer i historielaget minnes med glede styremøtene som gjerne kunne bli lange da det var lett for at det kunne skli litt ut i mimring om gamle dager på Berger.

Finn var også daglig leder for Fossekleiva kultursenter i et par år etter at sentret startet, og han var senere en god støttespiller for dagens administrasjon.

Da det i 2011 ble tatt initiativ til å danne Berger Kirkes Venner, en venneforening for å ta vare på Berger kirke, var Finn selvskreven i styret i foreningen. Han satt i styret her til han trakk seg tilbake for å konsentrere seg om historielagets oppgaver.

Vi er svært takknemlige for den innsats Finn utrettelig la ned for å ta vare på vår felles kulturarv på Berger.

Våre tanker går til Gudrun, Helle og Anne med familier.

Vi lyser fred over Finn Bingens minne.

Artikkeltags