Nedslående for Svelviks næringsliv

Trenger tomt: Tom Sigsgaard i Kristoffersen & Sigsgaard Bygg Entreprenør AS ønsker å etablere seg på Grunnane.

Trenger tomt: Tom Sigsgaard i Kristoffersen & Sigsgaard Bygg Entreprenør AS ønsker å etablere seg på Grunnane.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er ingen hemmelighet at det haster med en avklaring omkring Grunnanes fremtid som næringsarena. Til dels står vi på terskelen til å bli en del av en ny storkommune, og til dels har næringslivet et akutt behov for områder til å utvikle seg.

Byggi i Svelvik er en av deltakerne i førnevnte konstellasjon. Om ikke lenge utløper deres mulighet for å drive virksomhet fra den gamle Saga-tomta. Finner de ikke en snarlig løsning på nytt utsalgssted, da risikerer Byggi å måtte avslutte sin virksomhet i Svelvik, og en god håndfull ansatte risikerer å miste jobben. Flere andre av bedriftene i konstellasjonen vil måtte søke mot andre kommuner dersom de ønsker utvikling og vekst. Det er på ingen måte akseptabelt.

I 2017 fikk Nedre Eiker i oppdrag å vurdere planstatus for Grunnane næringsområde. Her har Nedre Eiker ikke bare vurdert planstatus i forhold til det som ligger innenfor lovens rammer, – nei de har til og med gitt politiske føringer.

I vurderingen kan man bla. lese at Nedre Eiker foreslår en detaljregulering av området. En slik detaljregulering er svært tidkrevende, og ikke i samsvar med det tidsperspektiv Svelviks næringsliv trenger for å kunne realisere et aktivt næringsliv på området. Da kan man lure på hva motivet for et ønske om detaljregulering bunner i? Det er i alle fall ikke noe som vil være med til å propellere næringslivets interesser i Svelvik.

Så kan man igjen stille seg spørsmålet, – hva og hvordan er det Svelvik kommune ønsker å fertilisere næringslivet i Svelvik?

Kanskje vi finner svaret i vurderingen fra Nedre Eiker? Her er et av argumentene som ligger til grunn for en samlet vurdering, og som er vedtatt av Svelvik Kommunes politikere i kommuneplanen: «Svelvik Kommunes fremtidsvisjon for tilrettelegging for næringsvirksomhet i kommunen: Foredling av lokal frukt og bærproduksjon, maritim virksomhet og kulturell virksomhet ...» Er det noe å si på at vi som kommune går på trynet gang på gang? Vel,- egentlig ikke ...

Nå har kommunen en ugjenkallelig siste sjanse til å være med på å styrke næringslivet (altså det riktige, bidragende næringsliv). Da må politikerne sette foten ned for en administrasjon som i mange år har laget obstruksjon for næringslivets interesser. Politikerne må vedta at næringslivet kan utvikle Grunnane næringsområde uten en tidkrevende detaljregulering. Næringslivet må i gang nå, ellers kommer det å koste Svelvik arbeidsplasser, og utviklingspotensialet flyttes til andre kommuner.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Svelviksposten.

Artikkeltags