Gå til sidens hovedinnhold

Vi foreslår at hvis vår gate må skifte navn, bør den hete Kirkestredet

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi er fire beboere i Kirkegaten som gjerne vil komme med innspill når det gjelder navneendring på gaten vår.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er vel litt skuffet over at Kirkegaten i Svelvik, som antakelig er byens eldste tverrgate, ble valgt bort til fordel for Kirkegata i Drammen som ikke på langt nær har en slik historisk forankring.

Bragernes kirke sto jo ferdig i 1871, og eldre er da heller ikke gaten; fordi den gamle kirken som brant, lå på det som i dag heter Gamle Kirkeplass, og er et helt annet sted.

I Svelvik derimot, er denne gaten knyttet opp mot kirken helt fra den gamle St. Nicolai kirken hadde sin eksistens. Denne kirken ble bygget i 1396, og ble revet cirka 1856 og erstattet med dagens kirke, ferdigstilt i 1859 på omtrent samme sted.

Dette området og deler av området rundt, står i Riksantikvarens NB!-register,som er en liste over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse. NB-registeret skal som kjent bidra til at de eksisterende kulturmiljøene i byene blir tatt vare på og som brukes som en positiv ressurs i forbindelse med endring og utbygging.

Tiltak og planarbeid i tilstøtende områder kan få konsekvenser for de nasjonale interessene som knytter seg til et NB!-område.  Det er derfor viktig at hensynet til kulturmiljøene også ivaretas i planer for de tilstøtende områder.

NB!-delområdet det er snakk om omfatter den sentrale del av Svelvik sentrum med bygninger som den gamle skolebygningen (nå Svelvik museum) kirken, sundsted, etc, altså bebyggelse i Svelvik sentrum i tilknytning til Storgaten og Kirkegaten.

Major Zarbells kart fra 1808 viser bebyggelse i Strømm organisert i to parallelle rekker langs Storgaten.  Kirkegaten fører fra kirken til sundstedet ved fjorden.

I en lokalhistorisk sammenheng kan gater og veier også være viktig for folks identitet.

Dette gjelder kanskje særlig bygater.

Vi mener at gaten vår er uløselig og historisk knyttet opp mot sin beliggenhet ved kirken.

De eldste veiene er knyttet til gårder i bygder og byer.  De fortalte gjerne hvor veien gikk. Ordet Strede kommer fra norrønt «stræti», som betyr «gjennom». Det ble i middelalderen brukt som navneledd i veinavn, f.eks «Nordre Strete» i Oslo. Navnet Pilestredet finnes i Oslo og  flere steder i landet. Gatenavnet Kirkestredet er også i bruk ulike plasser, blant annet i Larvik. Gaten har navn etter Larvik kirke og er 425 m lang, og flere av byens eldste hus finnes her.

Vi foreslår derfor at hvis vår gate må skifte navn, bør den hete Kirkestredet.

Dette navnet ivaretar både identitet og historie. Svelvik Museum stiller seg også bak dette navnevalget.

LES OGSÅ: 30 veier må bytte navn – hva burde de hete?

Kommentarer til denne saken