Nå lover de bedre tider for naboene langs Svelvikveien: – Det har vært naboklager før

Norgips tar tak for nabolaget, og har iverksatt nye tiltak for å unngå kø av lastebiler på den allerede godt trafikkerte hovedveien.