Drammen Parkering har nå fått klarsignal på at de nå står for parkeringshåndhevingen i hele den nye storkommunen. Det betyr at man framover må følge med på skiltingen og hvordan man parkerer. I hvert fall litt, for Drammen Parkering har foreløpig ikke inntatt Svelvik for fullt.

– Med koronautfordringer er ikke dette en prioritert oppgave i disse dager, men vi vil håndheve i Svelvik når vi har kapasitet til det. Det kan bli denne uka, neste uke eller etter påske, skriver virksomhetsleder i Claus Mølbach-Thellefsen i en e-post.

Men i tida framover vil selskapet ha en del befaringer for å gjøre seg kjent med områder og vurdere parkeringsreguleringer.

– Vi vil da også håndheve dersom vi ser feilparkeringer. Vår oppfordring til svelvikingene er å se på skiltene og følge trafikkreglene når de parkerer.

Vil begrense brudd på lover og forskrifter

Sett bort fra at det nå gjøres kjent gjennom Svelviksposten at Drammen Parkering vil håndheve parkeringsreglementet i Svelvik, kommer det ikke noe varsel fra selskapet om når og hvor de er til stede.

– Skilt og parkeringsregler er noe alle bilister alltid må forholde seg til, enten du parkerer i Oslo, Drammen eller Svelvik, sier Mølbach-Thellefsen.

Ifølge virksomhetslederen vil Drammen Parkering med sin tilstedeværelse, informasjon, kontroll og håndheving bidra til å begrense brudd på gjeldende lover og forskrifter.

– Vårt fokus ligger på trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet. Ingen er mer fornøyde enn oss som jobber med parkering, dersom det ikke er behov for å håndheve.

Vil ikke advare med lapp i ruta

På spørsmål om Drammen Parkering kommer til å for eksempel legge en lapp i ruta for å advare bilister, sier Mølbach-Thellefsen at de ikke kommer til å gjøre det.

– Så sant det ikke er noen vesentlige reguleringsendringer, bedriver vi ikke særskilt varsling før håndheving. Men der vi kommer i kontakt med parkerende bruker vi mye tid på å svare på spørsmål og være behjelpelige med å forklare regler dersom noen er usikre på dem.

Nå oppfordrer Mølbach-Thellefsen svelvikingene til å passe på hvor de parkerer.

– Se på skiltene og tenk deg om før du parkerer. Er du usikker, finn et alternativt sted å sette fra deg bilen hvor du er sikker på at den står riktig. Det å parkere på fortau, i fotgjengerfelt, på gang- og sykkelvei og nære veikryss bør bilister vite at kan medføre konsekvenser.