Det er gratis å parkere i Svelvik, og også elbilistene har hatt det godt. Både ved kirken og ved Strømmhallen finnes det ladeplasser for elbiler, og det har verken kostet å parkere eller lade.

Fra 12. april innfører imidlertid Drammen kommune betaling for medgått strømforbruk på kommunale ladeplasser etter vedtak i kommunestyret.

– Først så vil jeg si at vi ikke innfører betaling for elbilparkering i Svelvik. Det vi innfører er betaling kun for strømmen som brukes til og lade elbilen, og dette er ingen parkeringsavgift. Dette gjør vi nå for alle kommunale offentlig regulerte p-plasser i hele Drammen, samt p-hus og plasser som driftes av kommunes eget parkeringsselskap Dpark AS, skriver Kåre Jokstad, spesialkonsulent hos parkering i Drammen kommune i en e-post.

Kun ved kirken

Prisen er to kroner per kilowattime (kwh), og betalingen skjer via appen til EasyPark, opplyser kommunen på sin nettside.

I Svelvik er det to områder man kan lade elbilen – ved kirken og Strømmhallen. Det er kun de fire plassene ved kirken som vil kreve betaling for strømmen som blir brukt.

– Parkeringen ved Strømmhallen er uregulert uten offentlige parkeringsskilter. Dermed har virksomhet parkering heller ikke ansvaret for denne p-plassen og ladestasjonene, skriver Jokstad.

Ingen håndheving av betaling

Det er altså gratis å parkere i Svelvik, men det har vært lite håndheving av parkeringsreglene. For et års tid siden uttalte imidlertid Drammen Parkering at folk burde begynne å følge med på hvor de parkerer, da de sakte, men sikkert vil innta Svelviks gater for å se at alt går trygt og riktig for seg.

Det blir imidlertid ingen håndheving av den nye strømbetalingen.

– Da dette kun er betaling for strøm og ingen p-avgift, vil ikke dette kreve noen håndheving. Når du kobler elbilen din til laderen, starter du ladingen via appen, på samme måte som om du betaler for parkering. Når ladingen avsluttes vil du bli belastet.

Byttet med nye

Svelviksposten kjenner til at laderne ved kirken har vært i ustand flere ganger tidligere. Dette skal det nå bli en slutt på.

– Mange rapporterer om at laderne ved kirken ofte er ute av stand – vil disse nå vedlikeholdes i større grad?

– Når det gjelder problemer med oppetid på laderne har vi tatt flere grep for å forbedre dette. Alle laderne er nå byttet ut med nye, samt at de nå fremkommer i våre systemer slik at vi får en feilmelding når noe er galt, avslutter Jokstad.