Her må vi dra i skipsklokkene alle mann. Det nytter ikke med ei lita bjelle. I både Oslo og Viken fylkeskommune og i Drammen kommune finnes kvinner og menn som er villige til å selge sin egen bestemor eller ikke tør stå opp for sine meningers mot.

Apropos! Organisasjonssjef Olaf Bjella i Viken Skog har så gjennomsiktige argumenter at det nærmest er vondt å se. I 2019 uttalte Bjella det slik: «Av de tre alternativene som nå blir utredet nærmere mener vi at Holmen er det beste alternativet, både fordi det er optimalt i forhold til hovedveiene og fordi det også kan kombineres med transport av tømmer på jernbane.»

Nå har pipa fått en helt annen lyd som skurrer så borti hampen langt inne i øret. For nå er det regulering av Juve som inkluderer Østlandets største tømmerterminal som gjelder. Jeg siterer Bjella: «Det alternativet gir lavest mulig klimaavtrykk med transportkostnader vi kan leve med om det blir noe av veiplanene». Det må være lov å spørre: Når i tidsvinduet 2019-2023 ble det mer miljøvennlig å kjøre mer tømmertransport langs veien framfor jernbane?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet tømmerterminal på Hauerseter på Gardermoen nå i januar for å få mer tømmer fra vei over på jernbane. Konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt slo da fast at en videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen frem mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen.

Hvor er varaordfører i Drammen kommune, Ståle Sørensen? Han var pådriver for Drammens ambisjoner om å bli landets grønneste kommune. Bortsett fra at han var ganske tydelig til undertegnede i forrige hete runde om tømmerterminalen: «Om det står mellom Juve i Svelvik og Holmen i Drammen, da blir det Juve». Han var ikke den eneste i Drammen kommunestyre som hadde disse tankene. Det er ganske tydelig nå.

Ståle Sørensen var imidlertid også pådriver for at det skulle utredes flere alternativer. Er det noen som kan få til det nå, så sent på oppløpssiden, så er det nettopp han. Han er uavhengig, og kan stå opp for sine meningers mot.

I tragikomedien Holmen-Juve kaster Høyre pinnen videre til fylkeskommunen. For bompengepakka ble vraket og da er det helt essensielt å få fylkeskommunen med på laget igjen. Nå er det imidlertid ikke slik at ny Svelvikvei primært anlegges for Svelviks innbyggere. Både Åskollen og flere nye boligområder langs fjorden i Drammen trenger ny Svelvikvei for å slippe støyplager og sjenerende gjennomgangstrafikk. Dette er ikke en vei Svelviks innbyggere skal betale bompenger for alene.

I sammenslåingsprosessen med Drammen var det flere med politiske storambisjoner fra Svelvik, det tror jeg alle kan være enige om. Og det er for så vidt ikke noe galt i det, vi trenger folk som tør å ta en kamp.

Den kampen står om Svelvik nå. Du ønskes velkommen opp på dekk, Kristin Surlien. Du er den eneste jeg veit som er tøff nok til å ta omkamp om nye Drammen kommune. Om du vil. Du må nødvendigvis ha sett hvor galt det har gått. Ditt primære argument for en vellykket kommunesammenslåing, iht. artikkel i Svelviksposten, er at vi skal være glad for at Svelvik var del av Drammen da landet ble herjet av pandemi.

Mye er allerede sagt om tømmerterminal på Juve. Mye mer gjenstår. Den som lever får se. En skal være varsom med å tirre pengesterke mennesker og nett-troll. Eller folk med politiske ambisjoner for den saks skyld. Vi har sett det før og vi vil se det igjen. For slik er menneskene.