En ting som er sikkert i livet er at vi legger igjen en del avfall i løpet av et liv. Det gjør at dette er en bransje med relativt stødig pågang av oppdrag. Med stadig større krav til håndtering, og sortering fra myndigheter, og hensyn til miljøet utvides også bransjespekteret. Unn Kristin og Trond Hofman har driftet gjenvinningsstasjonen i Svelvik på anbud og hatt gode tilbakemeldinger. Nå blir det igjen lagt ut på anbud, men med nye regler som gjør at de føler det blir for stor satsing for et lite firma. De gir seg ikke av den grunn, men velger i stedet å bruke sin erfaring og kompetanse innenfor nye nisjer i næringen.

TEKSTILER I RETUR

Det helt siste nå er forøvrig at Hofmann Renotec har vunnet en stor anbudsrunde, som går på innhenting av ca. 700 tonn med tekstiler fra returpunktene i Drammensregionen.
- Vi er faktisk det første private firma i Norge som har fått tilslag på et slikt anbud. Til nå har det stort sett vært Fretx og UFF som har hatt denne jobbe, forteller Unn Kristin Hofmann.

HØYESTE
SIKKERHETSNIVÅ

Ekteparet har etablert et nytt firma som heter Renotec AS, og de har investert i en ny lastebil og maskiner. Trond Hofman har i den siste tiden jobbet med å få en mobil makulator installert på bilen. Maskinen har de hentet inn fra USA og er godkjent opptil sikkerhetsnivå fem. Bilen er utstyrt med videokamera som tar opptak av selve destrueringsprosessen, og destruert kan man trygt si det blir.
- Nivå fem er det høyeste sikkerhetsnivå innen EU, og gjør dokumenter, CD-er eller bankkort og liknende så å si til støv. Det skal være umulig, å sette sammen igjen et dokument som har gått igjennom nivå fem, forteller Trond Hofman.
Maskinen kan stilles inn på destruering på alle fem nivåer som gjelder innen for EU. Lastebilen er ment å kjøre rundt på sentrale deler av Østlandet, og tilby en sikker og enkel makulering på stedet. Kunden kan da selv velge om man vil gjøre makuleringen selv, eller motta en video med opptaket av selve destrueringsprosessen. Her skal det ikke være mulig for en “Egon Olsen” med kompanjonger og ta med seg hemmelige opplysninger i etterkant og lime sammen igjen.

FARLIG AVFALL

Samtidig ligger det en søknad inne hos Vestfold fylkeskommune, og Klima og forurensingsdirektoratet (tidligere SFT) fra ekteparet. Søknaden gjelder tillatelse til å håndtere og mellomlagre farlig avfall. Nye forskrifter sier at alle næringsdrivende, fra småbønder til bilverksteder, må levere alt av farlig avfall over en kilo i året på godkjente mottak. Da kan det bli tungvint for mange småbedrifter, for alternativet for dem vil bli Lindum i Drammen.Gjenvinningsstasjonen i Svelvik er bare godkjent for private husholdninger.
- Avfallet vi skal ta inn, er stort sett kjølevæske, spillolje, salmiakk, klorin og lignende. Det er ikke meningen at vi skal ha blåsyre eller dynamitt eller annet særs farlig avfall i mottaket, forteller Unn Kristin Hofman.
Planen er at avfallet vil bli plassert i en egnet container som vil bli stående på Juve næringspark, containeren har blant annet dobbelt bunn og er godkjent til oppbevaring av farlig avfall.
- Vi avventer imidlertid behandlingen av vår søknad, hos Fylkesmannen. I mellomtiden har vi gjort avtale bl.a. med Ragnsells i Lier for mellomlagring der, forteller Hofmanns.