Hofman Renotec AS ble stiftet i 2008, og har siden bare vokst. Det er ekteparet Trond og Unn Kristin Hofman som står bak firmaet, og de har etter hvert opparbeidet seg masse erfaring og kunnskap innenfor særlig avfallshåndtering. De driftet tidligere også gjenbrukssatsjonen i Svelvik.
I dag har firmaet over 15 ansatte, og de dekker hele det sentrale Østlandsområdet. De drifter Norges største renovasjonslager med bytte og reparasjoner av beholdere i ni kommuner, samt tilsyn og tømming av 160 returpunkter i samme område. Og de er også store på innhenting av klær og tekstiler.
- Det har vært en stor jobb, og jeg gruet meg til å begynne. Men det viste seg fort, at etter hvert som jeg fikk alt inn på de systemer som kreves, og at alt av HMS er sikret. var det mye og hente. Særlig har vi spart både penger og miljø på å lage en mest mulig effektiv kjøreplan, slik at det går med minst mulig drivstoff på kjøring. Og for framtidige anbud på jobber, så tror jeg vi har en liten fordel med å være sertifisert miljøfyrtårn, forteller Unn Kristin Hofman.
- Dere er jo en miljøbedrift, så det bør nesten være naturlig og ha diplomet miljøfyrtårn hengende i lokalet. Jeg hører dere har gjort en kjempejobb, og at dere også skiller dere ut meget positivt på andel sykefravær, som er så å si på null. Det tyder på gode arbeidsforhold og god ledelse. Jeg er meget glad for å ha sånne bedrifter i kommunen sa ordfører Jonn Gunnar Lislelid.