Tar gjerne flere kjedebutikker til Svelvik: – Betryggende

Mette Hovland ved VIC i Svelvik, tror det kunne vært en idé om kjedebutikker turte å etablere seg i Svelvik, slik at vi får et mer levende handelsliv her.