Næringslivsloggen: Ett slettet, to nyregistrerte, én endring og ett oppløst firma

Her er siste nytt fra næringslivet i gamle Svelvik kommune.