Næringslivsloggen: Én adresseendring og ett slettet firma