Kommunen tilbys en mindre tomt på grunn av misforståelse

Hurum kommune har hele tiden ønsket å kjøpe opp hele eiendommen på 165 mål som Oslo kommune eier på Verket i Hurum. Men en misforståelse har ført til at kommunen bare får tilbud om å kjøpe deler av tomten.