Ni av ti som døde med covid-19, hadde kronisk sykdom, viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregisteret.

Nesten alle pasienter som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av, viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

Folkehelseinstituttet har nå gått gjennom statistikk over dødsfall i de tre første månedene av pandemien. Tallene er foreløpige, så bildet kan endre seg noe når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Fra mars til mai ble det registrert 236 koronarelaterte dødsfall her i landet. Ni av ti pasienter (som tilsvarer 215 personer) hadde kronisk sykdom i tillegg, og en like stor andel var personer over 70 år.

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Bare 4 prosent av dødsfallene skjedde utenfor helseinstitusjon. De største fylkene – Oslo, Viken og Vestland – hadde flest dødsfall.