Gå til sidens hovedinnhold

Noen ganger må naturen få forrang

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gro Nebell Aronsen løftet en betimelig diskusjon da hun i et leserbrev 18. januar rapporterte om gjerdet som er på vei opp langs naturreservatet på Bokerøya. Gjerdet vil skille kyststien fysisk fra vannet og kan komme til å redusere den fine utsikten fra stien.

Les også

Hva skjer ved kyststien på Bokerøya?

 

Fylkesmannen henviser korrekt til «Forskrift om fredning av Grunnane Naturreservat» fra 1980 og forvaltningsplanen som har utgått fra denne. Samtidig innrømmer både de og kommunen at prosessen rundt etableringen av kyststi i 1990 kunne vært bedre og at det ikke er rart at folk reagerer når det plutselig skjer endringer i ferdselsfriheten.

Kyststien var en viktig del av min egen oppvekst, og jeg har kjempet lokalpolitisk mot forsøk på å bryte folks ferdselstilgang til vannet. Utmark skal være tilgjengelig for alle!

Likevel mener vi at hensynet til naturvern noen ganger må ha absolutt forrang – også når det kommer i konflikt med ønsket om gode liv for mennesker.

WWF dokumenterte i sin «Living Planet Report 2018» at verdens dyreliv har blitt redusert med 60 prosent siden 1970. Ja, du leste riktig. Pilene peker feil vei for både arter, naturtyper og økosystemer, og årsaken er menneskelig påvirkning. Dersom vi lar denne utviklingen fortsette, så vil til slutt livsviktige økosystemer bryte sammen og deler av jorda vil ikke lenger være bærekraftige.

LES OGSÅ: Turgåere reagere på gjerde langs kyststien: – En tabbe å legge en kyststi der 

I Drammen fikk MDG og Høyre med flertall vedtatt et millionbeløp på 2019-budsjettet for å jobbe med såkalt restaurering av natur. Vi ønsker altså ikke bare å verne, men også å tilbakeføre artsmangfold som har gått tapt.

I lys av denne satsningen så må vi også være kompromissløse når det gjelder å følge opp allerede vedtatt vern av natur.

Grunnane er et av de mest uberørte gruntvannsområdene på Østlandet, og en viktig overvintringslokalitet for store sjøfugler, samt rasteplass for trekkfugler.

Norsk Institutt for Naturforskning beskriver i en undersøkelse fra 2012 at fugler kan være mer vâre for aktivitet langs stranda enn ute på vannet. Turgåing begrenser dessverre fuglenes mulighet til å lete etter mat og hvile. Som Fylkesmannens representant beskriver, kan fugler i strandsonen forstyrres og lette på så mye som 300 meters avstand.

LES OGSÅ: Kommunen om gjerde langs kyststien: – Forstår at folk reagerer 

Skjerming ble foreslått allerede i forvaltningsplanen i 2013, og skulle i følge planen blitt etablert allerede i 2015. Kommunen foreslo selv i sitt høringssvar å legge kyststien i kombinasjon med ny gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Det kan virke for oss som informasjonen til innbyggerne har vært for dårlig, siden gjerdet som nå er på vei opp strengt tatt har vært på blokka i mange år.

Vi støtter skjerming av stien, men mener samtidig at bekymringen til turgåerne må tas på alvor og at man må finne noen gode løsninger så snart som mulig. Det er nemlig helt avgjørende at folk har gode naturopplevelser for at vi skal forstå hvorfor det er viktig å verne naturen. Å lage gjerder som er så massive og høye at de ødelegger folks turopplevelse er ikke en god idé.

Vi synes derfor det er positivt at representanter fra Fylkesmannen, kommunens administrasjon og grunneier skal møtes for å dra på befaring i nær framtid og uttrykker positivitet til å finne en god løsning.

Vi i MDG blir gjerne med ut på tur, og ønsker å være en positiv kraft i den nye kommunen for å fremme både naturvern og friluftsliv.

Kommentarer til denne saken