Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Vestfold

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Ved utgangen av desember 2016 var det i gjennomsnitt 7.250 mottakere av arbeidsavklaringspenger i Vestfold. Det er 13 prosent færre enn foregående år.

– Med det har Vestfold hatt den største nedgangen av AAP-mottakere i landet, sier fylkesdirektør i NAV, Steinar Hansen.

En viktig årsak til nedgangen er at brukere som går ut maksimaltiden på AAP er avklart til arbeid eller uføretrygd. Av de som hadde avgang fra AAP i første kvartal 2016, var 38 prosent i arbeid og 41 prosent uføre seks måneder senere.

– En annen viktig årsak til nedgangen er imidlertid at antall nye brukere er gått ned, sier Hansen.

Mens det for 2. halvår 2015 var en tilgang på 234 brukere hver måned, var tilsvarende tall 203 i 2016. Siden AAP ble innført i 2010 har Vestfold hatt en større tilgang til ordningen sammenlignet med landet. Nå ligger imidlertid tilgangen i Vestfold omtrent på landsgjennomsnittet.

De samme trendene gjenspeiles for brukere i aldersgruppen under 30 år. I des. 2016 var det 1.620 AAP-mottakere i denne gruppen, 11 prosent færre enn året før. Også i denne aldersgruppen har tilgangen gått ned sammenlignet med tidligere år. Vestfold har imidlertid fortsatt en noe høyere tilgang i denne aldersgruppen sammenlignet med landsgjennomsnittet.

I desember 2016 var 4,7 prosent av befolkningen AAP-mottakere i Vestfold, mens tilsvarende for landet var 4,4. I aldersgruppen under 30 år var 4,6 prosent av befolkningen i Vestfold AAP-mottakere, mot 3,4 for landet. Den yngste aldersgruppen er følgelig fortsatt overrepresentert i Vestfold.

 – Det er gledelig at både antall AAP-mottakere og antall nye mottakere er på vei ned, Den reduserte tilgangen tyder på at vi i økende grad finner andre løsninger for brukerne. Utfordringen i det videre arbeidet ligger i å øke andelen AAP-mottakere med overgang til arbeid og redusere inngangen til uføretrygd, sier Hansen.

LES OGSÅ: Fakkeltog og Buskerudpakke 2

LES OGSÅ: Klubbmesterskap i bridge

LES OGSÅ: Babysang og småbarnstrall

Artikkeltags