Ungdataundersøkelsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler første trinn i Vestfold gjennomfører Ungdata-undersøkelsen i løpet av de tre neste ukene.

DEL

Vestfold fylkeskommune og Kompetansesenteret for rus – region sør (KoRus – Sør) arrangerer for andre gang Ungdata-undersøkelsen i Vestfold.

Ungdata er lokale spørreskjemaundersøkelser for elever på ungdomsskoler og videregående skoler. Undersøkelsen startet den 27. februar, og over 11.000 elever fra alle trinn på ungdomsskolene og Vg1 på videregående skoler i Vestfold er invitert til å svare.

Resultatene fra undersøkelsen vil gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Vestfold og er et viktig virkemiddel for å bedre ungdommens levekår og i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom.

Fylkeselevrådene og elevrådene på ungdomskolene har fått utdelt Ungdata-t-skjorter for å synliggjøre undersøkelsen.

Klubbmesterskap 

Artikkeltags