Ny asfalt, bygging av fortau og vedlikehold av boliger: Dette vil kommunen bruke 200 millioner på

Å sikre folk arbeid og bedrifter oppdrag er en viktig oppgave for Drammen kommune i tiden framover. Rådmann Elisabeth Enger har lagd en liste over prosjekter som raskt kan igangsettes med statlig støtte.