Dette skal restaurantene tilby under «Spis for 100»-uken

Menyene begynner å ta form før Drammens første «Spis for 100»-uke.