Ledigheten kraftig opp

Arbeidsledigheten øker: også i Svelvik, viser ferske tall fra NAV Vestfold.
Illustrasjonsfoto

Arbeidsledigheten øker: også i Svelvik, viser ferske tall fra NAV Vestfold. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Antallet arbeidsledige i Svelvik økte med hele 11 personer i løpet av januar, fra 96 til nå 107.

DEL

Dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken i Svelvik, noe som imidlertid viser at vi ligger godt under gjennomsnittet for Vestfolds kommuner, som viser 3,5 prosent.

LES OGSÅ: Bekjempelsen av brunsnegler kan starte

1133 stillinger

Ved utgangen av januar var det registrert 4433 helt ledige i Vestfold. Det er 8 prosent flere enn i fjor. Ledigheten i fylket utgjør nå 3,5 prosent av arbeidsstyrken mot 3,2 for landet.

Fylkesdirektør Steinar Hansen sier det har vært god etterspørsel etter arbeidskraft i løpet av januar. Til sammen ble det langt inn 1133 stillinger i NAVs stillingsdatabase. Det er 13 prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor. Økningen er stor for bygg og anlegg med 71 prosent. Særlig har det vært ekstra stor tilgang på elektrikere og også tømrere og snekkere.

Det er imidlertid i helsesektoren at behovet for arbeidskraft er størst med til sammen 299 stillinger, en økning på 18 prosent fra i fjor.

LES OGSÅ: Oppgitt over at hærverk og innbrudd igjen er et problem

Ledigheten øker fortsatt

Til tross for høy etterspørsel fortsetter ledigheten å øke. Det er nå 8 prosent flere ledige i fylket enn på samme tid i fjor. Vestfold har nå den nest høyeste økningen i landet. En årsak er at det er mange nye arbeidssøkere på markedet.

Hansen legger til at ledighetsøkningen også skyldes at mange bedrifter permitterer deler av sin arbeidsstokk på denne tiden av året. Til sammen er 210 helt permittert og 168 er delvis permittert. Dette tilsvarer en økning med 16 prosent fra i fjor, og viser at problemene i næringslivet ikke er over for Vestfolds del. Det er flest permitteringer innen ingeniør- og IKT-fag og også industriarbeid.

Bedre utvikling

Hansen er glad for at ledighetsøkningen ikke gjelder ungdom. Ungdom er en prioritert målgruppe for Nav. Blant de under 30 år er det nå 3 prosent færre arbeidsledige sammenlignet med januar 2016. Det er mennene i denne aldersgruppen som står for nedgangen. For de øvrige aldersgruppene øker ledigheten. Gruppen 40–59 år har en gjennomsnittlig ledighetsøkning med 17 %, og bidrar dermed i stor grad til ledighetsøkningen i fylket.

Artikkeltags