Vi vil leke

Leik er viktig: og bidrar til å bygge også for fremtiden.

Leik er viktig: og bidrar til å bygge også for fremtiden.

Av

Barnehagedagen den 14. mars er nasjonal markering av barnehagene.

DEL

INNSENDT ARTIKKEL: Leken har stor betydning for barns utvikling, læring og trivsel, og den har en sentral plass i barnehagehverdagen. Etter lange dager i barnehagen spør man barna: Hva har du gjort i dag? Jeg har bare lekt, er ofte svaret man får. Hva innebærer egentlig dette, jeg har bare lekt?

LES OGSÅ+: Ivrige babysangere

Lekens betydning

Rammeplanen for barnehagen legger vekt på lekens betydning, som grunnlag for barnas vennskap med hverandre. Vennskap og deltakelse i lek skaper trivsel, og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. I leken lytter barna til hverandre og gjør seg gode erfaringer med bruk av språket.

Sosialt: Leik utvikler også sosiale ferdigheter, som man har glede av resten av livet.

Sosialt: Leik utvikler også sosiale ferdigheter, som man har glede av resten av livet.

Gjennom en dag i barnehagen gjør barna seg erfaringer innen sosial kompetanse. I samspill med barn og voksne, oppleves livsglede og humor. Barna gjør seg erfaringer med vennskap og samhold. Barna opplever empati og viser omsorg, de utvikler seg emosjonelt og intellektuelt. I leken får barna erfaringer med turtaking, med konfliktløsning og forhandling. De lærer om normer og regler og de øver på å kommunisere. Barna gir av seg selv, de bruker fantasien og opparbeider seg erfaringer med ulike leker. Barna er en del av fellesskapet og opplever samhold.

LES OGSÅ: Bli med på laget!

Innholdsrikt nærmiljø

Moro: også utendørs, understreker betydningen av barnas leik.

Moro: også utendørs, understreker betydningen av barnas leik.

Barnehagene i Svelvik har et innholdsrikt nærmiljø, skogen og naturen er en nøytral arena. Barna bruker sansene og øver motorikken. De opplever motgang og tap, men og store gleder. En enorm glede brer seg ut i kroppen når man endelig klarte å klatre opp i treet, eller kommer seg opp den bratte skråningen. Spenningen som dirrer i kroppen, i det man sitter på toppen av den bratte akebakken. Lysten er så stor, men vet ikke om jeg tør å sette utfor. Barn og voksne som støtter og motiverer, sammen teller vi ned og endelig: Denne gangen turte jeg det. Med et stort smil farer vi opp og gjør oss klare på nytt. Vi øver og øver, bygger selvfølelsen og kjenner mestring. Gjennom leken øver vi på selve livet. Barnehagelæreren og de andre voksne har en sentral rolle i barnas hverdag. Vi er en trygg base som støtter barna i deres utforskning, og som gir omsorg, støtte og trøst når barna trenger det.

Leken må ha en fremtredende plass i barnehagen, den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken har barna høy kompetanse og engasjement. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom. Så neste gang barnet sier: Jeg har bare lekt. Tenk at barnet har gjort seg gode erfaringer, tilegnet seg ny kunnskap og bygget relasjoner fremover.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Svelviksposten.

Artikkeltags