Fordelt på tre klasserom på Berger sitter 40 nylig ankomne flyktninger og innvandrere og pugger norske ord, gramatikk og setningsoppbygging.

– Det er vanskelig, sier Daniel Bakole (31). Han kom fra Kongo i fjor sommer, der han gikk ni år på skole.

– Svelvik er et bra sted å bo, men jeg savner selvsagt Kongo.

På det to årige introduksjonskurset på Berger lærer elevene også om norsk kultur.

– Hva er det nordmenn gjør som er annerledes fra kongolesere?

– Nordmenn er veldig nøye på klokka. De er opptatt av å være presise, sier Bakole og ler.

Målet med introduksjonskurset er at elevene skal kvalifiseres til å begynne på enten grunnskole for voksne, eller norsk VGS. Bakole skal begynne på grunnskole for voksne i Drammen. Selv om han er glad i matematikk, må han lære seg de matematiske begrepene på norsk. Til det trenger Svelvik kommune leksehjelper.

 

– Jeg vil skjønne språket i matematikk og naturdag bedre. Det er vanskelig å skjønne oppgavene uten å kunne de norske begrepene, sier han.

Nour Ali (21) kom fra Syria til Svelvik rundt samme tid som Bakole. Han gikk 10 år på skolen i Aleppo, før han måtte flykte fra krigen.

– Det var rart å komme til Norge, for her snakker ikke folk med hverandre på gata. I Syria hilser alle på hverandre, sier Nour. På skolen liker han best samfunnsfag og geografi.

– Det er gøy når man kjenner fremgang på skolen. At man stadig blir flinkere.

Og til det trenger Ali og Bakole leksehjelpere. Programrådgiver Marie Stenstadvold forteller at de ikke søker lærere, men frivillige som liker å snakke med folk som ikke kan norsk, og som vil hjelpe.

– Alle på introduksjonskurset har fått opphold, og dette er folk som skal bli en del av Svelvik.