Oppgraderer vei til rekreasjonsområde for 5,9 millioner

Gode nyheter for de mange som bruker rekreasjonsområdet og båthavna på Bokerøya. Dagens vei blir til gang- og sykkelvei, og en helt ny bilvei blir etablert.