Disse 27 eiendommene fikk ny eier i september

Se hele lista over eiendomsoverdragelser i september.