Står uten kulturskolerektor og leder i PP-tjenesten på grunn av innsparingene

Budsjettiltakene til oppvekst- og utdanningstjenesten ble nedstemt av kommunestyret før sommeren, men omsider har de funnet andre steder å hente pengene fra.