Berger-pledd skal bidra til å redde kommuneøkonomien

Kultur- og byutvikling satser på å øke inntektene og omdisponere ressursene for å slippe å kutte i tilbudet.