Fylkespolitikerne legger penger på bordet for bedre bussforbindelse, men krever spleiselag

Det var ikke det mest ambisiøse løsningsforslaget som vant fram i samferdselsutvalget onsdag.