Har brukt fellesferien på å reise tre bygg i sentrum

Byggeprosjektet i Lille Åsgaten skal gi kommunen avlastningsleiligheter og nye kommunale utleieboliger. Ifølge entreprenøren ligger de godt an.