Jula varer helt til påske, eller? Derfor står julegrana fortsatt oppe

Synes du jula var for kort? I kirkeparken er det fortsatt mulig å gå rundt julegrana - førtiåttendedag jul.