Krever slanking av region Viken

ENIGE: Samarbeidspartiene med fra venstre André N. Skjelstad (V), Geir S. Toskedal (Krf), Helge André Njåstad (Frp), Frank J. Jenssen (H) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), presenterte det nye norgeskartet på en pressekonferanse onsdag morgen.

ENIGE: Samarbeidspartiene med fra venstre André N. Skjelstad (V), Geir S. Toskedal (Krf), Helge André Njåstad (Frp), Frank J. Jenssen (H) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), presenterte det nye norgeskartet på en pressekonferanse onsdag morgen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mindre byråkrati og færre heltidspolitikere. Det er kravet fra flertallspartiene på Stortinget når Buskerud, Akershus og Østfold slår seg sammen til region Viken.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: Onsdag ble det klart hvordan norgeskartet skal se ut fra 1. januar 2020. Fylkene erstattes med regioner, og Høyre, Frp, Venstre og KrF på Stortinget har blitt enige om at Buskerud, Akershus og Østfold fylker skal bli Viken region.

Siden bare Buskerud av de tre fylkene har vedtatt den avtalen de tre forhandlet fram i fjor, ber partiene i verbaldelen av avtalen de har inngått om at det blir utarbeidet en ny avtale.

SVÆRT FORNØYDE: Kristin Ørmen Johnsen (t.h.) og Rebekka Borsch vil ha region Viken. Det er grunn til å feire i Buskerud i dag, mener Borsch.

SVÆRT FORNØYDE: Kristin Ørmen Johnsen (t.h.) og Rebekka Borsch vil ha region Viken. Det er grunn til å feire i Buskerud i dag, mener Borsch. Foto:

Og føringene for den nye avtalen er krystallklare:

«I den forbindelse forutsettes det at målet om mindre byråkrati og en mer effektiv offentlig forvaltning følges opp. Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud skal samlet sett føre til færre ansatte i administrative stillinger, færre heltidspolitikere på regionalt nivå og mer ressurser til tjenester som kommer innbyggere og næringsliv til gode.», står det.

LES OGSÅ: Føler seg ganske trygg på at det blir Viken-region

Slapp med BuTeVe-skrekken

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) er glad for at Viken-varianten blir en realitet. Skrekken for Buskerud har vært å bli tvangssammenslått med Vestfold og Telemark.

–  Jeg er veldig fornøyd med det. Høyres primære standpunkt er å legge ned fylkeskommunen, men Stortinget har sagt ti-elleve regioner. Det er sterkt press på en BuTeVe-region fra Vestfold og Telemark. Det er helt unaturlig for Buskerud, siden bo- og arbeidsregionen er den andre veien. Ny infrastruktur vil knytte Buskerud enda sterkere mot Akershus, Oslo og Østfold. For oss er en BuTeVe-region totalt uaktuelt, sier Ørmen Johnsen.

Regionreformen

En reform som skal redusere 19 fylker til ca. ti regioner.

Med regi­onreformen vil regjeringen bygge videre på de roller, oppgaver og funksjoner fylkeskommunen har i dag, og utvikle de folkevalgte regionene i rol­len som regional samfunnsutvikler.

Regionreformen skal også bidra til å styrke lokaldemokratiet på regionalt nivå.

Stortinget vedtok den nye region-inndelingen i juni 2017, blant annet Viken med Akershus, Østfold og Buskerud.

De nye regionene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.

Region Viken får hovedkontor i Sandvika.

Regionene skal styres parlamentarisk, og ikke etter formannskapsmodellen, som fylkene styres etter i dag.

Ved valget høsten 2019 stiller partiene i de tre fylkene felles lister.

LES OGSÅ: Sande kan ende i Buskerud

– Grunn til å feire

Venstres toppkandidat i Buskerud, Rebekka Borsch, er ikke mindre fornøyd.

– I dag er det grunn til å feire i Buskerud, mener hun.

Rebekka Borsch påpeker at det fortsatt gjenstår mye arbeid før den nye regionen etableres i 2020.

– Det skal forhandles om arbeidsplasser, plassering av kontorer, eierskap av kraftressurser og fylkeskommunale foretak. Det skal flyttes flere oppgaver fra stat til fylkeskommuner og vi skal lage et system som sikrer at folk fra hele regionen blir ivaretatt på en skikkelig måte. Ingen av disse oppgavene blir lette, sier hun.

Borsch mener det er spesielt viktig å sikre at flere av arbeidsplassene som skal flyttes ut av Oslo tilfaller dagens Buskerud.

– Her har dagens Buskerudbenk vist seg totalt handlingslammet. I regionreformen er Venstre med å styre skuta. Det vil Buskeruds befolkning nyte godt av, sier Venstre-politikeren.

LES OGSÅ: Applauderer forslag til nye fylkesgrenser

VELDIG FORNØYD: Fylkespolitiker Rune Kjølstad har hele tiden trodd på at det blir region Viken.

VELDIG FORNØYD: Fylkespolitiker Rune Kjølstad har hele tiden trodd på at det blir region Viken. Foto:

Oppgavene er ikke bestemt

Rune Kjølstad, Høyres gruppeleder i fylkestinget, har følt seg sikker på at Viken-løsningen ville komme, men vet nå at den satt lengre inne enn han hadde trodd.

– Jeg er ganske sikker på at dette blir bra for våre innbyggere, sier Kjølstad, som også er svært godt fornøyd med kravet om redusert byråkrati og færre heltidspolitikere, som i avtalen er nevnt bare for region Viken. 

Et utvalg skal for øvrig settes ned for å se på godtgjørelsene til politikerne på fylkesnivå, siden det spriker veldig. Buskerud har ifølge Dagbladet de høyeste godtgjørelsene.

– Det blir bra med nasjonale retningslinjer for godtgjørelser, det vil skape mer legitimitet i befolkningen, mener Kjølstad.

Han tror det må bygges en helt ny organisasjon i region Viken, basert på de oppgavene regionen skal løse. Hvilke oppgaver det blir, har ikke flertallspartiene landet så langt.

Et ekspertutvalg skal ifølge Kjølstad settes ned og finne ut av det.

KAMELSVELGING: Frp vil egentlig fjerne fylkene og ikke ha noe regionnivå, forteller stortingsrepresentant Morten Wold.

KAMELSVELGING: Frp vil egentlig fjerne fylkene og ikke ha noe regionnivå, forteller stortingsrepresentant Morten Wold. Foto:

Vil egentlig ikke ha regioner

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) bekrefter at at Viken-alternativet ikke var bankers.

– Noe bevegelse rundt BuTeVe-muligheten skapte litt usikkerhet i innspurten, men Høyre tviholdt på Viken-løsningen, sier han.

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne fylkeskommunene og ønsker heller ikke et eget regionnivå.

– Så for vår del blir det nå viktig at regionnivået ikke tillegges store og krevende arbeidsoppgaver som resulterer i økt byråkrati og økte driftskostnader.

Wold mener det må være et mål at regionene har minst mulig byråkrati og redusert antall politikere.

– I dag tjener flere fylkespolitikere mer enn statsministeren. Det er ikke logisk og kan ikke fortsette når man ser hvilke oppgaver fylkeskommunene har ansvaret for, sier Frp-representanten.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) er fornøyd.

– Det svarer godt ut det som våre kommuner har gitt innspill på i prosessen, at vi nettopp skal se i retning mot Oslo og Akershus, sier han i en pressemelding.

– Nå er jeg spent på hvilke oppgaver de nye regionene skal ha. Jeg har en forventning om at det nå vil bli tydeliggjort før det blir et endelig vedtak i Stortinget før sommeren, sier Ryberg videre.

Til Drammens Tidende sier fylkesordføreren at det som blir viktig nå er hvilke oppgaver regionene skal ha.

– Skal det bli funksjonelle regioner, må det være funksjonelle oppgaver, sier fylkesordføreren, og vil ikke kommentere kravet til mindre byråkrati og færre heltidspolitikere i region Viken, fordi han ikke har sett hele avtalen mellom flertallspartiene på Stortinget.

VIL VITE OPPGAVENE: Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) venter utålmodig på avklaring av hvilke oppgaver de nye regionene skal ta seg av.

VIL VITE OPPGAVENE: Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) venter utålmodig på avklaring av hvilke oppgaver de nye regionene skal ta seg av. Foto:

LES OGSÅ: Historisk avtale - enige om plattform for Viken

En tragedie for Drammen

Ståle Sørensen, fylkespolitiker og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer på at Høyre og Venstre fremstiller dette som en lykkedag for Buskerud.

– Det er en tragedie for Drammen, sier Sørensen og begrunner det med at kompetansearbeidsplasser og fagmiljøer flyttes ut av byen. Fylkeshuset skal ligge på Lillestrøm, og fylkesmannsembetet legges til Østfold.

Han peker på at Rebekka Borsch både tidligere og nå kritiserer Buskerudbenken for å ikke gjøre en god nok jobb med å få statlige arbeidsplasser til Drammen og Buskerud. Nå har Venstre vært med på en beslutning som innebærer akkurat det motsatte, mener Sørensen.

MDG er for en regionreform, men mener løsningen er å dele Akershus, slik at det blir en region på hver side av Oslo.

JUBLER IKKE: Miljøparti-politiker Ståle Sørensen mener dette er alt annet enn en jubeldag for Buskerud, og at det er en tragedie for Drammen.

JUBLER IKKE: Miljøparti-politiker Ståle Sørensen mener dette er alt annet enn en jubeldag for Buskerud, og at det er en tragedie for Drammen. Foto:

LES OGSÅ: Holder fast på Viken-drømmen

– Hårreisende arrogant av Sanner

Om det er en gledens dag i Buskerud, er det mye misnøye og stor frustrasjon i Vestfold, som vil ha en BuTe-Ve-region.

I Akershus Ap jubles det heller ikke.

– Hårreisende arrogant av Sanner, sier gruppeleder Tonje Brenna på fylkespartiets hjemmeside.

– En ny storregion rundt Oslo, uten Oslo, er helt meningsløs. At Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen, med tvang og uten nye oppgaver, er enda mer meningsløst, sier hun videre.

 

Artikkeltags