Øystein Lauritzen med brevet som ender en 33 år lang karriere i Heimevernet.
Guro Haverstad Torgersen

Brevet Øystein (55) fikk markerer slutten på et langt kapittel i livet hans: – Alt har sin tid

Etter over tre tiår i Heimevernets tjeneste har Øystein Lauritzen mottatt sin siste ordre.
Publisert