Forebygger vold

SAMHANDLING: Politirådsmøte med ordfører Jonn Gunnar Lislelid, Berit Wetterstad fra Nav, Arvid Askø, kommunalsjef og lensmann Astri Johanne Holm.

SAMHANDLING: Politirådsmøte med ordfører Jonn Gunnar Lislelid, Berit Wetterstad fra Nav, Arvid Askø, kommunalsjef og lensmann Astri Johanne Holm.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Forebyggende arbeid mot ekstremisme og lokalt politi var tema på siste politirådsmøte

DEL

Politirådsmøte mellom de forskjellige etater i Svelvik er en plattform for forebygging og samhandling mellom de forskjellige etater i kommunen.

Et område med mye oppmerksomhet om dagen er ekstremisme, vold og kriminalitet. Vi er inne i en samfunnsendring, hvor dreiningen dessverre ikke er i positiv retning.

Fange tidlig opp

Morten Almsbakken var dagens representant fra politiets avdeling som jobber forebyggende mot ekstremisme.

– Radikale meninger er lov, det er når man begynner å ty til vold og trusler det blir ekstremisme. Her er det viktig å fange opp disse tidligst mulig.

Tiltak

Det er satt i gang en rekke tiltak i regjeringens handlingsplan fra 2014 mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Hele handlingsplanen og mange andre tips kan du lese på regjeringens nettside Radikalisering.no

Nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Nyttig for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, og andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

– Nå kan frivillige organisasjoner søke om midler til å drive forebyggende arbeid mot radikalisering. Det jobbes med tiltak for lærer på ungdoms og videregående nivå. Som nevnt er det viktig for oss å komme tidlig og at de ansatte nevner sin bekymring, slik at det kan fanges opp, sa Morten Almsbakken.

I Svelvik har lensmann Astri Johanne Holm hatt fokus på vold i de nære relasjoner.

– Vi har vært på skolene og holdt foredrag om temaet, forklarte hun.

Politiråd

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006 og det er siden opprettet politiråd i de fleste kommunene i landet.

I Svelvik er disse representert ,Ordfører Jonn G. Lislelid, Rep. fra Formannskapet ved Turid Steffensen Rådmann ved Arvid Askø og Lensmann Astri Johanne Holm

Beholde lokalt politi

Vi er også inne i en politireform, hvor 27 distrikter blir til 12. Med det skal en rekke lokale kontorer sentraliserer.

– Vi ønsker jo at det skal være et godt og lokalt politi som vi har i dag, med lokal kunnskaper. Jeg frykter at det kan bli litt tynt med den nye strukturen. Så her har vi en jobb å gjøre for å sikre Svelvik, sa Jonn Gunnar Lislelid.

Avgjøres 2016

– Det jobber vi for at det skal bli. Og det kommer ingen avgjørelse på den saken før etter 1. januar 2016. Først må det søkes og ansettes ny politisjef for det nye distriktet, for avgjørelsen ligger lokalt hos de forskjellige distriktssjefene, forklarte lensmann Astri Johanne Holm.

Artikkeltags