Boka ved Nordre Øksnavann er tatt inn - har fått 726 registreringer

Markatraveren i Nesbygda med flest registreringer denne gangen er Mette Bakåsmoen, som har skrevet i boka 70 ganger i løpet av sommerhalvåret.