Gamle synder kommer for en dag

Roger-Thomas Volden (Frp) mener det er et paradoks at lokalpolitikerne ble vist et overskudd på 23,3 millioner, i en periode der administrasjonen ansatte 30 nye årsverk som ikke var budsjettert.

Roger-Thomas Volden (Frp) mener det er et paradoks at lokalpolitikerne ble vist et overskudd på 23,3 millioner, i en periode der administrasjonen ansatte 30 nye årsverk som ikke var budsjettert. Foto:

Av
DEL

MeningerSvelviksposten har hatt en tett og god oppfølging av kommunens økonomi den siste tiden, senest i forrige utgave får vi et innblikk i hvordan overforbruk på nesten 19 millioner slår ut i noen primærtjenester nå som det må kuttes.

Som lokalpolitiker er det et paradoks at vi i perioden 2015 til 2017 ble vist et solid overskudd i driftsregnskapet i rapporteringen. I 2016 ble vi politikerne forelagt et overskudd i driftsregnskapet  på 23,3 mill av rådmannen.

Men det som nå kommer frem er at utviklingen i virkeligheten i lønnsutgiftene var betydelig kraftigere enn hva budsjettene tilsa. Nesten 30 nye årsverk har kommunen skaffet seg i 2015-2018.

All ære til sittende rådmann for å ha funnet dette store avviket i rapporteringen, et avvik som har skjedd før han tiltrådde i sin stilling i Svelvik kommune.

Vi politikere er helt avhengig å kunne stole på at administrasjonen holder seg innenfor rammene som er gitt, eller rapporterer raskt tilbake ved avvik, så korrigerende tiltak kan gjøres av kommunestyret underveis.

Tidligere perioder vedtok vi stillingshjemler i kommunestyret, og vi hadde innsyn i detaljbudsjettene før rammebudsjett ble implementert og detaljene delegert til administrasjonen.

Om vi fortsatt hadde vedtatt stillingshjemler er min påstand at vi ikke hadde kommet opp i denne situasjonen der kommunen i 2015 -2018 hadde en vekst på nærmere 30 årsverk uten at det var rammer/budsjett for dette.

Det er sikkert utfordrende for nåværende rådmann å finne ut hvordan man kunne ansette nesten 30 nye årsverk som ikke var budsjettert, av den grunn ønsket FrP at kommunes kontrollutvalg skulle nærmere se på saken.

Kontrollutvalget bruker gjerne et uavhengig revisorfirma for oppdrag som dette, men av en eller annen grunn ble dette forslaget nedstemt av samtlige andre partier i kommunestyret. Argumentene var at en undersøkelse som dette blir dyrt(ca. 250 000;-), men det som virkelig bør bekymre de er de 19 millionene kommunen nå må redusere tjenestene med som Svelviksposten nå skriver om. Nye Drammen bystyret ville kunne fått denne rapporten og kunne da brukt den når delegasjonsreglementet til Nye Drammen skulle revideres, da overforbruk som dette ikke burde være mulig med de kontrollmekanismene kommunen skal ha.

19 millioner i overforbruk for en liten kommune som Svelvik er mye, og for å illustrere dette er det nesten samme sum som tidligere rådmann Gro Herheim rapporterte at hun tilsynelatende sparte på å legge ned to skoler i Svelvik.

Det at denne «overraskelsen» går ut over primærtjenestene som helse og omsorg, skole etc er langt fra bra, for Frp sin del kunne de fint flyttet feks midlene fra voksenkulturen på Fossekleiva over til disse primærtjenestene.

Men dette er det dessverre ikke flertall for, og at de andre partiene ikke ønsket å komme til bunns i dette overforbruket ved å sette kontrollutvalget på saken er meg en gåte.

Vi som kommunepolitikere må huske at vi er valgt inn som ombudsmenn for folket og har et ansvar for å gå i dybden når det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.   Innholdet i en rapport fra kontrollutvalget kunne vært en viktig læring for både politisk og administrativt miljø for å forebyggende at ikke tilsvarende skjer igjen.

LES SAKENE OM BUDSJETTSPREKKEN:

Ansatte 30 nye årsverk midt i økonomisk krise – nå varsler rådmannen en stram linje 

Slik skal kommunen berge økonomien 

Varsler lengre ventetid og avlyste besøk i hjemmetjenesten etter budsjettsmell 

Berger-pledd skal bidra til å redde kommuneøkonomien 

Har fortsatt ikke iverksatt konkrete tiltak: – Det er ikke noe vi trekker ut av ermet 

Artikkeltags