Flere gjør alvor av nyttårsforsettet, men én gruppe skiller seg ut: – Kan stille klokka etter dem

Januar er her, og med januar kommer gjerne nyttårsforsetter. Når det gjelder trening, er det spesielt én gruppe som er flinkere til å følge det opp enn andre.