Kunstisbanen enstemmig vedtatt: – Et viktig lavterskeltilbud

Diskusjonen har vart i to år, men nå har formannskapet vedtatt å etablere kunstisbane ved Strømmhallen.