Ikke noe nytt før i 2020

Fylkesmann: Helen Bjørnøy blir mest som en forlover å regne når ordførerne Tore Opdal Hansen (t.v.) og Jonn Lislelid slår seg sammen.  Men nå legger de to også til rette for å bli enda flere i den nye storkommunen.Foto: Svein Erik Røed, DT.

Fylkesmann: Helen Bjørnøy blir mest som en forlover å regne når ordførerne Tore Opdal Hansen (t.v.) og Jonn Lislelid slår seg sammen. Men nå legger de to også til rette for å bli enda flere i den nye storkommunen.Foto: Svein Erik Røed, DT.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Opprinnelig sa planene 1. januar 2018, nå legger Drammen og Svelvik kommuner litt tålmodighet i bunn og håper på et tett samarbeide, med enda flere kommuner med seg, fra 1. januar av i 2020.

DEL

Utsetter fristen for ny storkommune med to år «Med bakgrunn i felles drøftinger i styringsgruppen for Drammen – Svelvik i møte 02.03.15 og vurdering av framdrift/status i reformarbeidet i Sande, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner prioriteres nå arbeidet med den felles utredningen. Hensikten er at alle kommunene i Drammensregionen i løpet av 2015 skal få grunnlag til å fatte sitt retningsvalg mht kommunereformen. De kommuner som etter dette ønsker å inngå intensjonsavtale om starte forpliktende drøftinger med Drammen og Svelvik fatter da vedtak om dette.
Dette innebærer at styringsgruppen for kommunereform Drammen – Svelvik anbefaler sine respektive bystyre/kommunestyre å avvente resultatet av retningsvalg for samarbeidende kommuner i Drammensregionen, før videre drøftinger mht ny kommune Drammen – Svelvik.»

Felles uttalelse

Dette fremgår av en felles uttalelse signert både ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen og ordfører Jonn Gunnar Lislelid. Hensikten er først og fremst å søke forhandlingsro, slik at en eventuell ny storkommune også kan bestå av Sande, Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner fremgår det av saken som nå fremmes for kommunestyrebehandling både i Drammen og Svelvik.

Positivt

Vi opplever at kommunene har en positiv inngang til det videre arbeidet. Det er nylig gjennomført administrativt oppstartsmøte om en felles utredning for alle 6 kommuner, og første møte i politisk styringsgruppe for denne felles utredningen vil bli gjennomført 24. mars. At arbeidet er politisk styrt gir trygghet og god forankring til det videre arbeidet, fremgår det av uttalelsen, som også har full støtte av vår egen ordfører.

Derfor!

En bredt anlagt kommunereformprosess i Drammensregionen som inkluderer et større antall kommuner er et omfattende arbeid som medfører grundige prosesser. Kommunene har naturlig ulike ståsted og ulike behov som ønskes ivaretatt, sier Lislelid.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken