Disse avdelingene og tjenestene kan flyttes til Svelvik: – Svarer til forventningene

Store avdelinger som lønn/personal, regnskap og anskaffelser er foreslått flyttet til Svelvik etter kommunesammenslåingen.