Tiltalte etter skyteepisode måtte vente to år før saken kom for retten: – Et klart brudd på menneskerettighetene

Det tok om lag ett år hvor politi og påtalemyndighet ikke gjorde noe som helst med saken. Forsvarene til de tiltalte reagerer. Politiet viser til saksbunker som har vokst og for få ansatte.