Norges korteste ferjestrekning hadde flere hundre tusen reisende i fjor

Tross at ferjestrekninga er på under 200 meter lang, er det mange som benytter seg av den.