Flytter gjerdet ved kyststien etter reaksjoner: – Å plassere gjerdet oppå steinene var uheldig

Innbyggere som var bekymret for å miste utsikten til fjorden fra kystien kan senke skuldrene. Det samme kan fuglene som bruker naturreservatet som matfat og hvilested. Eller, senke vingene, blir det vel heller.