Renovasjonselskapet for Drammens-regionen (RfD) i samarbeid med Svelvikfirmaet Renotec, som drives av ekteparet Unn Kristin og Trond Hofmann, er i gang med innføring av nye gjenvinningsrutiner til 75 000 husstander.

Fra første mai blir det slutt på å samle opp plast, for så å kjøre til et returpunkt for å få det kastet på riktig måte.

Nye rutiner gjør at forbrukeren kan samle opp plasten i egne plastsekker, som igjen blir hentet sammen med annet avfall til fastsatte tider.

Hvilke dager det gjelder er avhengig av hvilken del av kommunen man bor i. Se egen kalender fra RfD.

BEDRE LUFTING


En annen nyhet de presenterer i disse dager, er en ny type våtorganisk avfallsbøtte med egen biopose.

Her forteller Bendik Os daglig leder i RfD at det gamle systemet med papirposer, og lukket container ikke fungerte særlig bra. Dette har de nå tatt tak i, og vil dele ut nye avfallsbøtter tilpasset organisk avfall.

Bedre tilføring av luft skal fjerne det gamle problemet med ødelagte poser. Det vil også bli delt ut nye miljøvennlige poser såkalte bioposer laget av maisstivelse.

Han passer på å poengtere at selv om posene er laget av mais, tar de ikke maten fra noen, siden det er selve kolben som blir brukt, og ikke maiskornene.

FOR LITEN DUNKE


Posene vil delt ut med jevne mellomrom til de enkelte husstander. Skulle ikke antallet man får utdelt være nok, kan man kontakte RfD eller Renotec, for å få fler poser sier Os, samme gjelder abonnenter som føler papirdunken er for liten.

Ta kontakt så er det muligheter for større dunker, uten at avgiften øker.

BEDRE GJENVINNING LAVERE GEBYR


Bendik Os oppfordrer alle til å bli flinkere til å sortere søppelet vårt, han begrunner det med "renere" søppel får høyere salgspris.

Et eksempel er hvis vi slutter helt å putte plast i restavfall, og samler det inn i egne plastsekker, får RfD bedre betalt når de selger det videre til anlegg som lager produkter av søppelet, som igjen vil føre til lavere gebyr hos forbrukeren.

Motsatt effekt vil det derimot bli hvis vi ikke blir flinkere til å sortere, RfD får dårligere betalt og forbrukeren får høyere gebyr.

Så dette er en vinn vinn situasjon mener Os, Ikke bare blir det billigere, men vi sparer også miljøet.

- RfD har en målsetning om å øke kildesorteringen til 60 prosent innen 2010, dette for å få en mer miljø og brukervennlig avfallsordning.

- Øke innsamlingen av plastemballasje til 1500 tonn i året innen 2010
- Redusere feilsorteringen på matavfall fra ni til fem prosent innen 2010

SØPPELFAKTA

-
Det bli levert inn cirka 450 tonn plastemballasje i Drammens-området årlig.

-
For hver kilo plast vi gjenvinner, sparer vi 2 kilo olje, og reduserer utslipp med 1 kilo co2 - RfD samler inn 10 000 tonn med matavfall årlig.

Her er det mye slurv i sorteringen som gjør det vanskelig med gjenvinning.