Gå til sidens hovedinnhold

Byutvikling og web-satsing

Artikkelen er over 9 år gammel

Det er satt opp 12 punkter i Næringsråds forslag til strategisk næringsplan for Svelvik. De samme 12 punktene springer fra det helt konkrete til det mer spektakulære, men helhetsbilde er en visjonær plan for Svelviks framtid - vår enda bedre framtid!

Det var høyskolelektor ved BI, Drammen, Kjell Haukeland som fikk oppgaven med å presentere det foreløpige utkastet til næringsplan, for en snaut hundretalls interesserte i Svelvik Samfunnshus i kveld. Og det ble da også et visjonært møte, der applausen satt løst og begeistringen var stor, selv om planen ikke akkurat inneholder så mye konkret om dette-skal-skje-i-Svelvik-imorgen. Det var heller en oppsummering om hvor veien bør gå videre, nettopp for å nå målet om det nye Svelvik, kommunen som med egen kraft vokser ut av negativ omtale i riksmediene, og selv tar grep for ikke bare å sette kommunen „på kartet“, men utvikler en positiv trend som kan være med på å løfte - ikke bare kommunens innbyggere og etablerere - men ôg tilflyttere og næringsinteresserte, til en kommune med helt ny giv.
Dette forutsetter imidletid en hel del ting, som kommunal forståelse av rask saksbehandling, som å legge forholdene til rette for nye tomteområder.. - til det andre ytterpunktet som å opprette en aktiv web-portal som til enhver tid forteller hva som skjer i kommunen - og kan skje. Dernest spektakulære idér om å lyssette høyspentmastene over Strømmen, som en slags „by-portal“, ja endog en portal til Drammen (se ill, forøvrig laget av arkitekt Fredrik Haukeland).
Det handlet videre om å etablere tilknyting til Svelvikstrømmen og fjorden, med boligbygging, „sjøbuer“, museum for skuter fra Svelvik i tett samarbeide med Den Gode Hensigts maritime gruppe, for bare å nevne noe.
Møtet ikveld var først og fremst for å presentere det foreløpige utkast, dernest for å gi anledning til en siste runde med innspill, før hele planfor-slaget oversendes politikerne, og kanskje blir en del av kommuneplanen som skal ferdigstilles i 2013.
Les mer i papirutgaven torsdag.

Kommentarer til denne saken